Marknadsundersökning

Fakta

Marknadsundersökningar

Ger övergripande svar på många frågor
Uppgiftslämnare är anonym
Underlaget skall vara statistiskt säkerställt
Ger möjlighet till övergripande justeringar
Ställer stora krav på företaget som genomför dem
Är reglerat i lagen hur den får genomföras
Inga möjligheter att koppla svaret till ett visst företag eller person

Kartläggning/ kundundersökning

Är inte reglerat i marknadsundersökningslagen
Underlaget behöver inte var statistiskt säkerställt
Ger dig möjlighet att agera ner på kundnivå
Kan vända sig till till företaget, medarbetare, leverantörer eller andra funktioner
Uppgiftslämnaren är inte anonym men skall ha möjlighet att vara det

Promatel Telemarketing

Uppgiftslämnaren skall veta varför vi ställer frågorna
Hur informationen skall användas
Vad målet med undersökningen är
Vem som vill veta och vem som ställer frågorna
Vi jobbar world wide med undersökningar

Kontakt oss för offert

Kontakta oss på 0415-106 60, fråga efter Marie Kristoffersson Persson eller per mejl på info at promatel.se. Enklast är att gå in på kontaktformuläret

relaterade artiklar